Skip navigation


Primær navigation


A-kasse

Metal A-kasse er for dig med en faglig uddannelse inden for metalområdet. Vi støtter dig økonomisk, når du er ledig, under efteruddannelse, på efterløn eller sygemeldt.

Hvis du er blevet ledig, hjælper vi dig til at komme videre med vejledning og jobformidling. Vi har a-kassemedarbejdere i alle lokale afdelinger, hvor du altid kan henvende dig med spørgsmål.


Metals Digitale A-kasse

I Metals Digitale A-kasse kan du selv melde dig ledig, udfylde dagpengekort og ordne din efterløn.

Du skal bruge enten NemID eller PIN-kode for at logge ind.

Videre


Metals A-kasse hjælper dig med
  • At få udbetalt dagpenge
  • At holde styr på reglerne
  • Efterløn
  • At finde nyt job
  • Efteruddannelse

 Hvorfor vælge Metal A-kasse?

Metals A-kasse skaffer hvert år tusinder af medlemmer et nyt job. Det skyldes, at vi har et indgående kendskab til din branche og dit lokalområde. Samtidig kan vi trække på de kontakter på arbejdsmarkedet, som Dansk Metal har opbygget gennem mange år.

Sikkert og nemt
Det er både nemt og sikkert at udfylde dit dagpengekort via Metals Digitale A-kasse. For at kunne udfylde og sende dagpengekortet digitalt kan du benytte dit NemID eller din pinkode til Den Digitale A-kasse. En tid endnu er det også muligt at benytte sin Digitale Signatur.

Hvis du glemmer din pinkode til Den Digitale A-kasse, kan du få en ny her.

Brug NemID
NemID giver dig adgang til en række fortrolige oplysninger hos offentlige og private virksomheder, som ikke kan lægges åbent frem på internettet. Også Dansk Metal er gået over til at bruge NemID, så du blandt andet kan komme ind og rette i dine oplysninger hos den Digitale A-kasse.

NemID er ikke bundet til en bestemt pc. Du kan logge på med NemID fra alle computere i Danmark og i udlandet. Du kan stadig bruge din Digitale Signatur nogle få steder, men alle netbanker og hele den offentlige sektor er skifte over til NemID. 


Seneste nyt om ledighed og Metal A-kasse
  • Virksomheder på medarbejderjagt går til Metal 17-12-2014 Når danske industrivirksomheder er på jagt efter nye smede, industriteknikere eller andre faglærte, så fravælger mange jobcentret eller de dyre rekrutteringsfirmaer, og kontakter i ...
  • Metal: Finansloven skal hjælpe de arbejdsløse 12-08-2014 Dagpengereformen har kostet forsørgelsen for tusindvis af danskere, og flere står til at miste retten til understøttelse. Derfor opfordrer Dansk Metal regeringen til at halvere gen ...
  • Kursus-samarbejde skal forhindre flaskehalse 07-07-2014 Udsigten til mangel på kvalificeret arbejdskraft får Dansk Metal til at indgå samarbejde med kommuner. Målet er at sikre hurtige kurser til ledige smede og industriteknikere, så ...
  • - Jeg har altid været Metal-mand 18-06-2014 Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, har igen meldt sig ind i Dansk Metal. "Jeg er udlært maskinarbejder og har altid været Metal-mand", forklarer han om beslutn ...
  • Arbejdsgivere på vildspor 06-06-2014 Dansk Arbejdsgiverforenings advarsel mod den kommende jobreform er baseret på misforståelser og ideologi, mener Dansk Metal, der advarer politikerne mod at tage DA’s udtalelser som ...

Spørgsmål og svar om ledighed
Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Som nyudlært uden at have været i arbejde i 12 uger eller 3 måneder, har du ret til 82 procent af maksimumsatsen. . Har du haft arbejde i mindst 12 uger som uge/14 dags lønnet eller 3 måneder som månedslønnet, vil du efter 7 måneder efter du er udlært få beregnet en dagpengesats. Du vil få udbetalt 90 procent af den tidligere løn uden arbejdsmarkedsbidrag dog højst den højeste dagpengesats. For værnepligtige er det efter 6 måneder.

Du kan se satserne her.

Hvornår kan jeg få dagpenge
Du kan få dagpenge ved optagelse på lønarbejde når der er gået et år fra optagelsen og du har haft 1.924 arbejdstimer (det svarer til 52 ugers arbejde på 37 timer).

Er du optaget som nyuddannet får du dagpengeret 1 måned efter udlære.
Hvad betyder det at stå til rådighed, når jeg er på dagpenge?
Du skal kunne overtage formidlet arbejde med dags varsel på de betingelser, der normalt gælder indenfor faget. Du skal overtage arbejde ud fra din uddannelse, tidligere jobs og hvad du er registreret med som arbejdssøgende hos Jobcentret samt jobs, du har udført. Du skal kunne overtage arbejde til normal tid dagen efter en formidling.
Må jeg afvise at tage et job, når jeg er på dagpenge?

Du kan kun afslå et formidlet job, hvis du har en gyldig grund (se afsnittet om karantæne). Ellers får du karantæne på 3 uger eller 111 ledige timer. Ved gentagelse får du et arbejdskrav på mere end 300 timers ustøttet arbejde inden for 10 uger, før der kan udbetaltes ydelser fra a-kassen.

Hvornår får man karantæne fra dagpenge?

Du får karantæne på tre uger eller 111 ledige timer, hvis du siger dit arbejde op uden gyldig grund. De gyldige grunde er typisk begrundet i arbejdsmarkedsforhold og ikke den enkeltes forhold. Bliver du opsagt får du karantæne på tre uger eller 111 ledige timer, hvis opsigelsen væsentligst kan tilegnes dig f.eks. når du misligholder sygeregler, fravær uden begrundelse eller ansættelsesbetingelser. Ved flere karantæner indefor 1 år forvandles karantænen til et arbejdskrav, før der kan udbetales ydelser.

Skal jeg afspadsere, før jeg kan få dagpenge?

Overtid eller andet arbejde ud over 37 timer pr. uge skal "afspadseres", inden der kan udbetales dagpenge. Det er kun overtid indenfor 12 uger, der medregnes. Der kan maksimalt blive tale om 5 ugers overtid.

Må jeg arbejde, mens jeg får dagpenge?

Ja, men alle lønnede og ulønnede arbejdstimer skal medføre fradrag. Der kan i bestemte situationer fremkomme større fradrag, fordi man ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet på arbejdsdagen, eller fordi der er mindsteudbetalingsregler (mindst 7,4 ledige timer i en uge for at få udbetalt dagpenge).

Må jeg tage på ferie, hvis jeg modtager dagpenge?

Nej, når du holder ferie, er du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke dagpengeberettiget.

Hvornår får jeg betaling for G-dage

Ved arbejdsophør efter 74 timers arbejde indefor 4 uger skal arbejdsgiveren betale en dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledige dag svarende til maksimum dagpengesats. Har du arbejde, er du syg eller holder ferie 1., 2. og 3. ledige dag, skal arbejdsgiveren ikke betale. Ved arbejde 1., 2. og 3. ledige dag mindre end fuld tid kan betalingen nedsættes til det halve.

Hvor klager jeg, hvis jeg føler mig uretfærdig behandlet?

Klager over afdelingerne kan rettes til Metal A-kasses hovedkontor. Er du uenig med hovedkontorets afgørelse, kan sagen indbringes for Center om Klager om Arbejdsløshedsforsikringen i Arbejdsskadestyrelsen eller Beskæftigelsesministeriet - Tilsynsenheden. Deres afgørelser kan prøves i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Det er ikke muligt at springe en instans over.

Kan jeg få orlov til uddannelse?

Fra 1. januar 2001 erstattes orlov til uddannelse af Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du kan få støtte til enkelte uddannelser svarende til folkeskolens og gymnasiernes eksamener. Der kan også gives støtte til åbne uddannelser, men ikke uddannelser der berettiger til SU, undtaget skoleuddannelserne. For beskæftigede skal du have været ansat i 26 uger. Støtten svarer til 80 procent af den maksimale dagpengesats.

Hvornår har jeg ret til dagpenge som nyudlært?

Er du indmeldt i a-kassen senest 2 uger efter udlæredatoen, har du ret til dagpenge 1 måned efter udlæredatoen. Du skal være tilmeldt Jobcentret som ledig og være til rådighed for arbejdsmarkedet. Har du som lærling/elev været medlem af Dansk Metal lærlingeafdeling, kan du få en ydelse, der svarer til dagpenge fra forbundet. Afhængig af perioden, du har været lærlingemedlem, kan du få forbundsdagpenge i op til en måned.


Kontaktinformation

Dansk Metal er fagforening for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk