Skip navigation


Primær navigationHviletid og fridøgn


Sidst opdateret den 20.09.2011, $username
Spørgsmål og svar om hviletid og fridøgn
Hvad er 11-timers reglen?

Reglen kræver, at du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Det betyder, at du max. må arbejde 13 timer i et træk.

Læs mere i Arbejdstilsynets meddelelse om daglig hvileperiode

Læs mere i Dansk Metals pjece om hviletid og fridøgn

 

Hvordan skal 11 timers reglen forstås ved tilkaldevagt?

Tilkaldevagt er det, loven kalder rådighedstjeneste. Det vil sige, at den person der har tilkaldevagten, holder sig klar til at møde op på virksomheden, når der bliver ringet efter ham eller hende.

I er stadig omfattet af de almindelige regler om hvileperiode. Det vil sige, at hver gang I går hjem fra arbejde – uanset om det er efter udkald eller jeres almindeligt arbejde – skal I have haft mindst 11 timers sammenhængende hvileperiode inden for de sidste 24 timer.

Hvis du ikke er på arbejdsstedet, når du har rådighedstjeneste, er det hviletid. Din hviletid afbrydes, så snart du bliver tilkaldt.

Hvis du befinder dig på arbejdsstedet under rådighedstjeneste, tæller det ikke som hviletid, uanset om du er blevet tilkaldt eller ej.

Inden for nogle bestemte former for arbejde, er der dog særlige aktiviteter som giver mulighed for at nedsætte eller udskyde hvileperioden. Hvis det sker, skal I have tilsvarende kompenserende hvileperiode så hurtigt som muligt.

Læs mere i Arbejdstilsynets meddelelse om Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste

Læs mere i Dansk Metals pjece om hviletids og fridøgnsregler

Jeg arbejder som montør og kører ud hjemme fra min egen adresse: Er det hviletid, når jeg kører i bilen hjemmefra ud til et arbejdssted?

Nej. Hvis du er ansat, så du skal køre ud til arbejdsstederne fra dit eget hjem, er det arbejdstid, når du sætter dig i servicebilen og kører ud til et arbejde.

Hvis du er ansat til at møde på virksomheden, men en dag får besked på at køre i servicebilen hjem, fordi du skal på udearbejde i morgen, er den tid du normalt bruger til at køre fra dit hjem til virksomheden, hvileperiode. Derefter er det arbejdstid, indtil du er tilbage på virksomheden og har fri.

Læs mere i Arbejdstilsynets meddelelse om daglig hvileperiode

Læs mere i Dansk Metals pjece om hviletids- og fridøgnsregler 

Må man arbejde syv dage i træk?

Nej. Inden for hver periode på syv døgn skal der være mindst et helt fridøgn. Det ugentlige fridøgn skal ligge i forbindelse med en normal daglig hvileperiode (11 timer). Det vil sige mindst 35 timers sammenhængende hvileperiode for hver syv døgn.

Læs mere i Arbejdstilsynets meddelelse om ugentligt fridøgn

Læs mere i Dansk Metals pjece om hviletid og fridøgn 


 

Gælder reglerne om køre- og hviletid for rejsemontører som kører til udlandet?

I er omfattet af reglerne hvis den bil I kører i enten:

  • Er indregistreret til at måtte køre med over 3,5 tons inklusive påhængs-vogn eller sættevogn, eller
  • Er indrettet til at køre med mere end 9 personer, inklusive føreren, og den er beregnet til at køre med personer.

Vær opmærksom på at der kan gælde lavere vægtgrænser i andre lande, som man skal igennem.

Se reglerne i politiets vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsordningen. Læs her.

Se reglerne i Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport bilag 1. Læs her.

Se politiets gennemgang af køre- og hviletidsbestemmelserne her

 

 

Kan en tillidsrepræsentant, som er på skiftehold fravige reglerne om 11-timers sammenhængende hvile, når der indkaldes til møde i virksomheden?

Tillidsrepræsentanten kan kun nedsætte hviletiden ned til 8 timer i forbindelse med møder, hvis hans arbejde er nævnt i bilaget til bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn. Bilaget opremser en række særlige brancher og arbejdsopgaver. Det gælder for øvrigt også alle andre medarbejdere.

Hvis hvileperioden nedsættes skal han snarest have kompenserende hviletid.

Virksomheden må i alle andre tilfælde ligge møderne med tillidsrepræsentanten udenfor hans hvileperiode.

Læs mere om mulighederne for at fravige 11-timers reglen her

Læs Metals vejledning om hviletid og fridøgn her 


Kontaktinformation

Dansk Metal er fagforening for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk