Skip navigation


Primær navigationFerie med løn eller feriepenge

Her kan du læse, hvem der får fuld løn plus et ferietillæg, og hvem der får feriepenge.

Du optjener 2,08 feriedag for hver måned, du er ansat, dvs. 5 ugers ferie om året. Fem ugers ferie svarer til 25 dage i fem dages arbejdsuger.

Hvis du har et job med seks dages arbejdsuge, optjener du stadig fem ugers ferie (30 dage). Her optjener du 2½ dag for hver måned, du er ansat.

Funktionær eller funktionærlignende ansat
Er du månedslønnet og ikke har optjent ferie med løn, kan arbejdsgiveren trække 4,8 pct. af månedslønnen fra for hver feriedag, du holder uden løn. Der regnes med 5 dages ferieuge. Ved seks dages uge trækkes 1/25 del af månedslønnen pr. dag.

Hvis du er funktionær eller funktionærlignende ansat, består feriebetalingen normalt i, at du får løn under ferie + et ferietillæg på minimum 1 pct. af den ferieberettigede løn fra det foregående kalenderår.

De fleste får ferietillægget udbetalt sidst i april eller maj.

Ændret arbejdstid
Lønnen under ferie reguleres i forhold til lønnen sidste år. Det sker hvis:

  • Du holder ferie med løn og har samme arbejdsgiver som sidste år
  • Du arbejder 20 % mere eller mindre end sidste år
  • Arbejdsomfanget er ændret med mindst 20 %

Ferietillægget skal stadig beregnes af indtægten fra sidste år.

Timelønnet
Er du timelønnet, får du 12,5 pct. i feriepenge af din ferieberettigede løn i et optjeningsår (kalenderår).

Er din arbejdsplads organiseret, får du dine feriepenge udbetalt af arbejdspladsen. Du skal give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vil afholde ferien.

Er din arbejdsplads ikke organiseret, bliver dine feriepenge udbetalt fra FerieKonto. Du skal have dit FerieKonto-bevis underskrevet af arbejdsgiveren.

Ferie uden feriepenge
Selv om du ikke har optjent ret til fem ugers betalt ferie, kan du holde ferie alligevel. Du skal dog selv betale for de feriedage, der ikke er optjent. Arbejdsgiver har ret til at trække 4,8 pct. fra din løn pr. feriedag, du holder.

Har du feriepenge med fra en tidligere ansættelse eller feriedagpenge fra en ledighedsperiode, kan du bruge dem.


Sidst opdateret den 06.06.2013
Ekstra med Industriens Overenskomst
  •  5 ekstra feriefridage (den 6. ferieuge)
  • Ret til at holde fri 1. maj (dog ikke funktionærer), 5. juni og 24. december

Find din afdeling

Find din lokalafdeling på oversigten her - eller indtast dit medlemsnummer i boksen. Få tilsendt dit medlemsnummer her.

Find din afdeling
Medlemskort

Kontaktinformation

Dansk Metal er fagforening for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk