Skip navigation


Primær navigation



Metal: Alle lærlinge har ret til betalt ferie

Metal: Alle lærlinge har ret til betalt ferie



13. november 2008

Når lærlinge er i skolepraktik optjener de ikke feriepenge. Men selvom du som lærling har tilbragt din første tid i skolepraktik, har du - efter at du er kommet i lære på en virksomhed – alligevel ret til at få 25 betalte feriedage det første og andet hele ferieår derefter.

I en konkret sag fik en virksomhed en ny lærling, som kom fra skolepraktik. Virksomheden var i tvivl, om lærlingen skulle have feriepenge og kontaktede DI.

DI fortalte virksomheden, at de ikke skulle give lærlingen feriepenge, da han allerede havde overstået sit første og andet ferieår i skolepraktikken. Dansk Metal tog sagen op og har nu fået fastslået på et forligsmøde med DI, at eleven har ret til 25 betalte feriedage, når han kommer i lære på en virksomhed, lige meget hvornår i hans uddannelse det er.

"Der går sandsynligvis en del lærlinge rundt derude, som er blevet snydt", siger Bendt Egelund, sekretær i forhandlingssekretariatet i Dansk Metal, og fortsætter: "Et slag på tasken vil være, at det er cirka fem til ti procent af alle lærlingene, der ikke får det, de er berettiget til".

Hvis du tror, du mangler at få udbetalt noget ferie, skal du kontakte din Metalafdeling.

"Alle de lærlinge, som går rundt og ikke får feriepenge, kan nu søge om kompensation og få de feriepenge, de har til gode", siger Bendt Egelund. Forældelsesfristen er normalt fem år.


Mød Metals formand på Facebook

Kontaktinformation

Dansk Metal er fagforening for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk