Skip navigation


Primær navigationLinks

Herunder finder du en række relevante links til dig der er offentligt ansat

Arbejdsdirektoratet  
Arbejdsmarkedslovgivning og arbejdsmarkedsrelevante emner m.v.

Danmarkskortet - amter og kommuner

Det Kommunale Kartel

Job igen
Råd og vejledning til afskedigelsestruede/afskedigede i Staten.

Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte - KTO

Lederweb
Samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om at styrke ledelse i kommuner og amter.

Personalestyrelsen
Statens personalepolitik, nyheder, løn & pension, personalejura m.v. for statsansatte.

Samarbejdssekretariatet
Rådgivning og uddannelse af statslige samarbejdsudvalg.

Statsansattes Kartel
Nyheder, Ny Løn, statistik, pension, CFU-forliget m.v.

Statens Center For Kompetence- og Kvalitetsudvikling
Nyheder, tilbud om temamøder m.v.

Sygehusansatte

Økonomistyrelsen
Bl.a. oplysning til borgerne om stat, amt-/og kommune.


Sidst opdateret den 11.09.2009, $username

Kontaktinformation

Dansk Metal er fagforening for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V
Telefon 33 63 20 00
metal@danskmetal.dk