​​​​​​​​​​​

Er du træt, mand?
Se, om du har haft 11 timers
sammenhængende hvile

Beregneren kan bruges til 2 ting

  • Se om du har fået 11 timers sammenhængende hvile
  • Tjek hvornår du kan tage din næste vagt.

Ja, det skal virksomhedens ledelse sørge for bliver noteret i en form for dokumentation, som er tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Der er ingen faste regler for, hvordan dokumentationen skal se ud. Men når en afvigelse noteres, bør det præciseres:

  • hvilken afvigelse der er tale om
  • hvor lang tid
  • hvor mange ansatte var involverede
  • hvornår den fandt sted
  • hvorfor den fandt sted

Det skal ledelsen gøres opmærksom på. De skal sørge for, at det bliver noteret i en form for dokumentation.

Oplysningerne skal bruges til at dokumentere eventuelle afvigelser over for Arbejdstilsynet og være til rådighed for arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis virksomheden råder over flere lokationer, bør de hver især føre deres egne dokumentation, så Arbejdstilsynet kan kontrollere fravigelser når de udfører tilsyn.

​Normal transport til og fra dit faste arbejdssted er en del af din hvileperiode.

Hvis du derimod er ansat, så du skal køre ud til arbejdsstederne fra dit eget hjem, er det arbejdstid, fra du sætter dig i servicebilen og kører ud til et arbejde, til du er kørt hjem igen.

Hvis du skal møde et andet sted end dit faste arbejdssted, er den eventuelt ekstra transporttid også arbejdstid og dermed ikke en del af din sammenhængende hvileperiode.

Ved kørsel til udlandet gælder specifikke regler om køre- og hviletid. Se mere her.

​Ja, men din hvileperiode bliver brudt, hvis du bliver tilkaldt. Hvis du er på arbejdsstedet under rådighedstjenesten, tæller det ikke som hviletid, uanset om du bliver tilkaldt eller ej.

Få det fulde overblik i Arbejdstilsynets meddelelse om Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste

Disclaimer

I Metals hviletidsberegnere har vi ikke medtaget muligheden for at udskyde den daglige hvileperiode. Og når der skal gives kompenserende hviletid, har vi lagt den i umiddelbar forlængelse af den efterfølgende hvileperiode. Vi har også medtaget ekstra kompenserende hviletid, selv når man bryder 11 timers reglen eller 8 timers reglen. Det gør det mere overskueligt. Beregnerne er kun vejledende. Brug din Metal afdeling, hvis du har spørgsmål til konkrete arbejdsopgaver eller arbejdsplaner.