Er du træt, mand?
Se, om du har haft 8 timers
sammenhængende hvile

Du kan bruge beregneren til 2 ting

  • Se om du har haft 8 timers sammenhængende hvile
  • Tjek hvornår du kan tage din næste vagt

​I de tilfælde hvor hviletiden nedsættes til 8 timer, skal du have de manglende timer op til 11 timer snarest muligt.

Sker det, at du får mindre en 8 timers sammenhængende hvile, skal du selvfølgelig have alle de resterende timers hviletid op til de 11 timer. De bliver lagt til de 11 timers sammenhængende hvile i det efterfølgende døgn.

​Hvis arbejdet ellers er omfattet af de regler, hvor hvileperioden kan udskydes, så kan hvileperioden udskydes indtil man rammer 6 timers sammenhængende hvile, man så skal man straks have 11 timers sammenhængende hvile.

​Hvileperioden kan nedsættes i højst 10 døgn i hver kalendermåned og højst 45 døgn i et kalenderår.
Bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn § 16.

​Nej, man kan ikke planlægge rådighedsvagt på et fridøgn. Bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn § 7.

​Hviletiden kan nedsættes for en enkelt hvileperiode, når man ikke kan nå at få en dispensation fra Arbejdstilsynet og arbejdet er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen og ikke kan udsættes.
Bekendtgørelsen om hviletid og fridøgn § 7.

Disclaimer

I Metals hviletidsberegnere har vi ikke medtaget muligheden for at udskyde den daglige hvileperiode. Og når der skal gives kompenserende hviletid, har vi lagt den i umiddelbar forlængelse af den efterfølgende hvileperiode. Vi har også medtaget ekstra kompenserende hviletid, selv når man bryder 11 timers reglen eller 8 timers reglen. Det gør det mere overskueligt. Beregnerne er kun vejledende. Brug din Metal afdeling, hvis du har spørgsmål til konkrete arbejdsopgaver eller arbejdsplaner.