​Din arbejdsmiljørepræsentant arbejder hver dag for at sikre dig et godt arbejdsmiljø. Det støtter vi op om i fællesskab. Du kan hjælpe din AMR ved at dele både dine bekymringer og idéer til løsninger.

I Dansk Metal arbejder vi for at:

  • øge respekt og anseelse om AMR-rollen og det store arbejde, som AMR udfører på arbejdspladsen.
  • styrke fokus på samarbejde mellem AMR og TR om at skabe bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne.
  • styrke samarbejde mellem lokalafdelinger og arbejdspladserne om at forbedre arbejdsmiljøet.
  • styrke lokalafdelingernes relationer og netværk med AMR.
  • styrke videns- og kompetenceudvikling for AMR og valgte/ansatte i lokalafdelingerne. 

Lokale aktiviteter

Alle lokale afdelinger hjælper til at skabe netværk på tværs af arbejdspladser. Netværk med arbejdsmiljøindhold kan være for de tillidsvalgte (AMR og TR), men også branchevise eller på tværs af organisationerne under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

På samme måde kan erfaringsudveksling på fyraftensmøder om arbejdsmiljø også give ny viden og inspiration. Hvad indholdet skal være, kan du få indflydelse på ved at engagere dig i din lokale afdeling – fx gennem Miljøudvalget. 

Arbejdet i de lokale Miljøudvalg omfatter både arbejdsmiljø og arbejdsskader. Udvalgene er sammensat af en formand for den lokale afdeling samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra de lokale virksomheder. Arbejdet går ud på at drøfte prioritering og rammer for afdelingens miljøarbejde samt tage initiativer, der kan fremme arbejdsmiljøarbejdet på de lokale virksomheder generelt.

Få nærmere information i din lokale Metal-afdeling

Deltag i fællesskabet og netværket for AMR