I Dansk Metal arbejder vi for, at alle uanset køn, race, etnicitet, religion, seksuel orientering, kønsidentitet, alder og handicap kan være sig selv på jobbet, og ikke udsættes for forskelsbehandling eller chikane, men kan trives og være en del af kollegafællesskabet på lige fod.

Vores arbejde består blandt andet i at bistå medlemmer, der har været udsat for seksuel chikane, men derudover er den vigtigste indsats arbejdet med at forebygge seksuel chikane og anden kønsdiskriminerende adfærd på vores arbejdspladser.

Hvad er seksuel chikane?

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale
  • Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Få gode råd og vejledning

Har du selv eller andre på din arbejdsplads været udsat for seksuel chikane eller krænkende adfærd, kan du tale med din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant. Har I ikke en tillidsvalgt på din arbejdsplads, så kan du kontakte din lokale Metal-afdeling. 

Nedenfor finder du en række pjecer med gode råd og vejledninger.