Sundhed i Gear skal kickstarte sundhedsarbejdet på fire danske virksomheder.
Sundhed i Gear skal kickstarte sundhedsarbejdet på fire danske virksomheder.

 

Videoer
På Jeros A/S fik medarbejderne tilbudt gratis sundhedstjek i arbejdstiden.
Se videoen

På KVM International har medarbejderne startet en gåklub.
Se videoen

Regitze Siggaard fra Selskab for Mænds Sundhed og en række arbejdsmiljørepræsentanter fortæller om vigtigheden af, at medarbejderne trives på virksomheden.
Se videoen

 

Vi giver dig tips
Vil du også have mere trivsel og sundhed på arbejdspladsen?​
Så få sparring hos: 

Anne-Lise Nyegaard
Faglig sekretær i Dansk Metal
anny@danskmetal.dk

Eller

Kristine E. Raunkjær
Konsulent i Dansk Metal
krer@danskmetal.dk

Fokus på trivsel og sundhed

  • Mænd med korte uddannelser og erhvervsuddannelser har færre leveår med godt helbred, end mænd med længere uddannelser.
  • Mænd går ikke så ofte til egen læge, som kvinder gør.
  • Mænd har højere dødelighed en kvinder i alle aldersgrupper.
  • Mænds dødelighed er 1,5-2,5 gange højere end kvinders ved flere dødsårsager.

Job og krop - Forebyggelse af led- og muskelsmerter.

Psykisk arbejdsmiljø - Viden om forbedring af psykisk arbejdsmiljø.

Stress og trivsel - Ideer til at forebygge stress og øge trivslen.

Alt om kost - Inspiration til måltider og kost.

Alkohol - Information om alkoholforbrug.

alkohol og unge - Information om unges brug af alkohol.

Rygestop - Få hjælp til at stoppe med at ryge.

Lunger - Information om lungesundhed.

Tjek dig selv mand - Tjek din egen sundhed.

Sundhedstjek og sundhedstilbud - Falck Health Care udbyder sundhedstjek og tilbud.

Er du interesseret i at få gang i nogle sundhedsfremmende aktiviteter på din arbejdsplads, kan du altid få sparring i Dansk Metal. Kontakt:

Anne-Lise Nyegaard
Faglig sekretær i Dansk Metal
anny@danskmetal.dk

Eller

Kristine E. Raunkjær
Konsulent i Dansk Metal
krer@danskmetal.dk

Sæt gang i sundhedsarbejdet på din arbejdsplads:

1 - Præsentér dit ønske om et bedre arbejdsmiljø i de rigtige kredse. Det kan være at tale med tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten, fremlægge ønsket for samarbejdsudvalget eller på et møde med ledelsen.

2 - Få overblik over sundhedstilstanden på din arbejdspladsen. Få evt. lavet et sundhedstjek. Undersøg, om ledelsen vil betale eller om din kommune tilbyder sundhedstjek til arbejdspladser. Brug APV'en til at se, hvor I har udfordringer. Hvis du i forvejen kender jeres udfordringer, kan du undersøge muligheden for at få en ekspert i netop det område ud på jeres arbejdsplads.

3 - Undersøg økonomiske muligheder. Undersøg arbejdspladsens sundhedsordninger, pensionsordninger og kommunale ordninger, så I ved, hvor mange penge I har til sundhedsfremmende aktiviteter.

4  - Motivér kollegerne. Hvis et sundhedstiltag skal lykkes, skal kollegerne være motiverede. Derfor er det godt at skabe enighed om, hvilke aktiviteter I skal have på arbejdet. Du kan evt. tale med den én efter én og lave aftaler med dem. Du kan også lave et spørgeskema, en fælles brainstorm eller afstemning på opslagstavlen eller intranettet.

5 - Sæt gang i aktiviteter. Når I er blevet enige om aktiviteterne, handler det om at komme i gang. Start med én eller to aktiviteter. Her er nogle eksempler:

• Ergoterapi - hjælp til bedre arbejdsstillinger.

• Stressforebyggende tiltag.

• Sjov og motiverende motion – i eller uden for arbejdstiden.

• Teambuilding og samarbejdsøvelser.

• Brug af trænings- og søvn-apps.

• Meditation og yoga.

• En indsats mod mobning.

• Metoder til at styrke anderkendende ledelse og kollegaskab.

• Sund mad i kantinen eller inspiration til sunde madpakker.

• GPS-gå-ture.

• Tilbud om at blive ringet op af en professionel rygestopkonsulent.

• Fælles aktive udflugter.

• Inspirerende foredrag.

Mænd med en erhvervsuddannelse er blandt dem i det danske samfund, der ligger lavest i undersøgelser af befolkningssundhed. De er mere syge og lever kortere. Det er ikke fair!

Formålet med Dansk Metals Sundhed i Gear er at fokusere på medarbejdernes trivsel og sundhed. Projektet skal også vise, at medarbejdernes trivsel og sundhed giver fordele for virksomheden.

Sundhed i Gear tilbyder medarbejderne:
- Sundhedstjek til alle medarbejdere
- Lungetjek til alle medarbejdere
- Uddannelse af kolleger, der kan hjælpe med at sætte gang i/forankre sundhedsarbejdet.
- Input og støtte til virksomhederne til at etablere sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen.
- Et opfølgende sundhedstjek til alle medarbejdere i slutningen af 2016.

Sundhed og arbejdsliv hænger sammen. Hvis man ikke trives enten fysisk eller psykisk kan det påvirke evnen til at arbejde og til at indgå i det sociale liv på arbejdspladsen, Omvendt påvirker arbejdsmiljøet på arbejdspladsen også den enkeltes sundhed og den fælles trivsel.

Kollegafællesskabet på arbejdspladsen er en unik ramme for at skabe positive forandringer i forhold til sundhed. Vaner og rutiner er meget lettere at ændre på, hvis man gør det sammen med andre. Og samtidig er det for mange – især mænd –lettere at gøre noget ved sundheden, hvis det sker på arbejdspladsen, altså dér hvor man i forvejen bruger meget af sin tid.

Dansk Metals Sundhed i Gear tilbyder medarbejderne:

- Sundhedstjek til alle medarbejdere
- Lungetjek til alle medarbejdere
- Uddannelse af kolleger, der kan hjælpe med at sætte gang i/forankre sundhedsarbejdet.
- Input og støtte til virksomhederne til at etablere sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen.
- Et opfølgende sundhedstjek til alle medarbejdere i slutningen af 2016.

Dansk Metals projekt Sundhed i Gear vil kickstarte sundhedsarbejdet på fire industrivirksomheder:

- Jeros i Ringe
- Niebuhr Gears i Ikast
- KVM i Kjellerup
- Nilfisk i Hadsund/Brøndby.

Sundhed i Gear sætter fokus på at styrke fællesskabet og trivslen på arbejdspladsen. Arbejdspladsen er nemlig en vigtig brik, når det handler om medarbejderes trivsel.

Medarbejderne på de fire virksomheder får:

- Sundhedstjek til alle medarbejdere
- Lungetjek til alle medarbejdere
- Uddannelse af kollegaer - kaldet krumtapper - der kan hjælpe med at sætte gang i/forankre sundhedsarbejdet.
- Input og støtte til sundheds- og trivselsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen.
- Opfølgende sundhedstjek til alle medarbejdere i slutningen af 2016.

Formålet med Sundhed i Gear er at fokusere på medarbejdernes trivsel og sundhed. Projektet skal også vise, at medarbejdernes trivsel og sundhed giver fordele for virksomheden.

Sundhed i Gear startede 1. august 2015 og slutter ved årsskiftet 2016.

Samarbejdspartnere i Sundhed i Gear:

- Falck Health Care
- Lungeforeningen
- Selskab for Mænds Sundhed.
Sundhed i Gear er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.