​​

Start
Sted Domus ( Vejle Ungdomsskole ), Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg      

3. Beretning her under Orientering fra udvalgene                                                                                                  

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Valg af fanebærer.

12. Eventuelt.

Forslag til punkterne 5 og 6 skal være afdelingen i hænde
senest den 16. april. 2019.

Tilmeldingsfristen er overskredet.