​​

Start
Sted Metal Vejle - Grindsted, Diget 2, 7100 Vejle
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Dansk Metal inviterer arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter til en række regionale fyraftensmøder om, hvordan du får indfydelse på virksomhedens beslutninger og planer.
Det handler både om indflydelse på den daglige drift og på virksomhedens overordnede strategi. Det kan fx være tilrettelæggelsen af de enkelte arbejdsopgaver og de aktuelle ordrer, men også investeringer i nye maskiner og it-systemer, omstruktureringer og ombygninger, automatisering og digitalisering.

Vi gennemgår både de regler og aftaler, som handler om de tillidsvalgtes indflydelse, men også hvordan man kan få gang i samarbejdet med ledelsen, og hvordan Dansk Metal kan hjælpe, hvis samarbejdet med ledelsen er kørt af sporet.

Mødet holdes hos Metal Vejle-Grindsted
onsdag den 20. november 2019 kl. 17:00-19:30.

Mødet begynder med lidt at spise, samt en kort orientering om det lokale arbejdsmiljøarbejde i afdelingen. Derefter er der oplæg og diskussion ved miljøsekretær Jan Toft Rasmussen.
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp til at løse aktuelle problemer.

Venlig hilsen
Jan Toft Rasmussen

Tilmeldingsfristen er overskredet.