​​

Start
Sted Metal Hovedstaden, lokale H, kælderen
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Cykelmekanikere i hovedstaden inviteres til branchemøde med følgende dagsorden:

1. Velkomst og spisning
2. Tour de France Focus gruppen og aktiviteter v/Carl Mahler, Dansk Metal
3. Valg af dirigent
4. Valg af referent
5. Nyt fra afdelingen v/Flemming Overby Pedersen
6. Hvor er klubben og branchen v/Sias og Flemming
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8 Bordet rundt med lønstatistik
9. Eventuelt.

Selvom du ikke længere er cykelmekaniker, er du velkommen til at deltage i mødet.

Dagens ret serveres kl.18.30 og mødet starter kl. 19.00. Tag gerne dine kollager med.

Venlig hilsen
Metal Hovedstaden

Tilmeldingsfristen er overskredet.