​​

Start
Sted Metal Odense, Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Kære nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant

Tillykke til dig, fordi du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant, et hverv hvor du kan gøre en forskel for dine kollegaer i forbindelse med arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

I den forbindelse vil vi meget gerne have chancen for at tale lidt med dig om dit tillidshverv og din virksomhed og vil derfor rigtig gerne se dig til et møde:

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 13.30 – ca. kl. 15.30

i Metal Odense, Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C

Tilmeldingsfristen er den 14. juni 2019.

Afdelingen betaler dig tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

Metal Odense betragter vejledning og support til tillidsvalgte som en af de vigtigste opgaver. Vi vil på mødet fortælle dig lidt om, hvad du kan bruge os til i dit daglige arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.

Du får på mødet samtidig en orientering om relevante kursustilbud, en præsentation af afdelingen og de ansatte og der vil selvfølgelig også være tid til en uformel snak om bl.a. faglige spørgsmål.

Vi ved, at i starten kan de mange nye opgaver og udfordringer virke overvældende. Men vi ved også, at arbejdet med at varetage kollegernes interesser og forme fremtiden på ens arbejdsplads, ofte giver en indsigt og personlig udvikling som man kan drage nytte af i mange andre af livets sammenhænge.

Vi glæder os meget til at bistå dig i dit faglige arbejde.

Med venlig hilsen

Metal Odense

Tilmeldingsfristen er overskredet.