​​

Start
Sted Teknisk Skole, Skovsbovej 43, 5700 Svendborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Husk at klikke ja, hvis du vil deltage i spisningen, der starter kl.17.45

Tilmeldingsfristen er overskredet.