​​

Start
Sted Fagforeningshuset Viborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding
billedet kan ikke vises

I lyset af Coronaens indtog i Danmark i foråret, blev det desværre nødvendigt at udsætte generalforsamlingen.
Men nu prøver vi igen !
Torsdag den 20. august 2020 kl. 19:00 med spisning kl. 18:00
Tilmelding SKAL ske på 96 25 25 20 (grundet myndighedskrav og madbestilling)
Dagsorden iflg. Forbundets love.
God sommer og pas på dig selv og hinanden.
Metal Midt Skive-Viborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning.

4. Regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

          A: Afdelingsformand Klaus D. Christensen

          B: Bestyrelsesmedlemmer:

               På valg er: Kim A. D. Mortensen

                                 Bjarne Jensen

         B: Valg af bestyrelsessuppleanter.

         C: Valg af revisor:

              På valg er: Svend Erik Nielsen..

         D: Valg af revisor suppleant.

         E: Valg af kongres delegerede.

7. Eventuelt. 


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest den 13. august 2020

p. b. v. Klaus D. Christensen 

Tilmeldingsfristen er overskredet.