​​

Start
Sted Dansk Industri - Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

På workshoppen vil du få en gennemgang af de nyeste funktioner samt gode råd til håndtering af persondata under skadesbehandling af bilerne i Autotaks-systemet. Derudover inviterer vi til en session med de mest nyttige staldtips, der skal gøre din skadesopgørelse så god som mulig.

Mødet holdes onsdag den 13. november 2019 i Dansk Industri.

Program
Kl. 12:30 Frokost

Kl. 13:00 Nyeste funktioner i Autotaks v/systemleverandør Forsikring & Pension.
Autotaks bliver løbende opdateret. Hør om de seneste funktioner i Autotaks, og hvordan du bruger dem bedst muligt i din hverdag. Du vil desuden få gode råd til håndtering af persondata i og omkring Autotaks.

Kl. 14:00 Staldtips til den gode skadesopgørelse v/Autotaksering.dk.
Skadesopgørelser er et vigtigt redskab i hverdagen med skadesarbejde på biler. Derfor er det også helt centralt, at håndtere opgørelserne under de bedste forudsætninger. Det vil Autotaksering.dk give gode råd til, hvordan du kan gøre.

Kl. 15:30 Uformel netværkstid og videndeling over lidt koldt at drikke.

Der betales ikke dagløntab eller transport.

Tilmeldingsfristen er overskredet.