​​

Start
Sted ZBC Selandia Slagelse, Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Onsdag den 24. april, kl. 18.00 på ZBC Selandia, Bredahlsgade 1B, Slagelse. I kantinen.
Spisning for tilmeldte kl. 17.00. Tilmelding hertil senest den 15. april 2019 - kl. 16.00. 

Tilmeldingsfristen er overskredet.