​​

Start
Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Aalborg Mekanikerklub inviterer til Motor Festival i Allingåbro d. 21. maj 2022 


Tilmeldingsfristen er overskredet.