​​

Start
Sted Silkeborg Produktionshøjskole, Granhøjvej 14, 8600 Silkeborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Generalforsamling den 20. marts 2019 - kl. 19.00
Silkeborg Produktionshøjskole
Granhøjvej 14 - Silkeborg

Dagsorden
1.  Velkomst ved Formand Svend Skov Jensen
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af stemmetællere
4.  Formandens beretning
5.  Regnskab
6.  Indkomne forslag
7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9.  Valg af revisor
10. Valg af 2 revisorsuppleanter
11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være afdelingen i hænde senest den 6. marts 2019

Der startes med fællesspisning kl. 18.00, såfremt du ønsker at deltage heri, bedes du tilmelde dig på nedenstående tilmelde knap eller kontakt afdelingen på 86 82 06 44 - senest den 12. marts 2019.

Du er naturligvis også velkommen til at møde frem ved generalforsamlingens start kl. 19.00

Vel mødt
Svend Skov Jensen
Formand for Metal Bjerringbro Silkeborg

Tilmeldingsfristen er overskredet.