​​

Start
Sted Odin Havnepark, Lumbyvej 17, 5000 Odense C
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Du inviteres til Metal Odenses ordinære generalforsamling

Onsdag den 29. april 2020, kl. 19.00 (der er spisning fra kl. 18-18.45)

i Odin Havnepark, Mødefabrikken, Lumbyvej 17G, 5000 Odense C

Husk! Tilmelding til spisning senest den 22. april.

Dagsorden:
A-kassen, Kl. 19.00
1. Behandling af forslag til A-kassens delegeretmøde den 16. september 2020 ved Dansk Metals 57. kongres.
2. Valg af delegerede til A-kassens delegeretmøde den 16. september 2020 ved Dansk Metals 57. kongres.
3. Eventuelt.

Dagsorden:
  1a. Forhandlingsprotokol og beretning
  2a. Regnskab
  3a. Indkomne forslag
  4a. Valg af formand, på valg: Lars H. Hansen
  5a. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6a. Behandling af forslag til Dansk Metals 57. kongres 12. - 15. september 2020.
  7a. Valg af delegerede til Dansk Metals 57. kongres den 12. - 15. september 2020
  8a. Valg af revisor
  9a. Valg af fanebærer
10a. Valg af kontrollører
11a. Forslag fra Økonomiudvalget
12a. Eventuelt

Indleveringsfrister i forbindelse med FORSLAG OG VALG er som hovedregel senest den 22. april 2020, for yderligere information kontakt afdelingen eller læs på generalforsamlingsplakaten på linket nedenfor.

Generalforsamlingsplakaten i sin fulde ordlyd og til print, klik her.

Husk gyldigt medlemsbevis/Pluskort

PBV
Lars H. Hansen


Du skal være logget ind for at tilmelde dig.