​​

Start
Sted Metal Vendsyssel, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Tilmeld dig temamødet, der holdes mandag den 20. maj 2019 kl. 17:00-19:00 hos Metal Vendyssel, og få konkrete tips til dit arbejde som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og til relevante kurser og efteruddannelse.

Det handler temamødet om:

Skab den nødvendige tid til dit arbejdsmiljøarbejde
Hjælp til at løse arbejdsmiljøproblemerne, når ledelsen ikke vil
Relevante kurser og uddannelse inden for arbejdsmiljø
Styrk din indflydelse på virksomhedens planlægning og investeringer
Sådan forbedrer I kontorforhold på virksomheden

Dorte Pedersen og Jan Toft Rasmussen, miljøsekretærer i Miljø- og Socialsekretariatet, giver gode råd til det praktiske arbejde.

Vi serverer en lækker sandwich og forfriskninger.

Tilmeldingsfristen er overskredet.