​​

Start
Sted Kolding, Esbjergvej 30, 6000 Kolding
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding
billedet kan ikke vises

På grund af Covid-19 situationen vil dette års generalforsamlingen være uden spisning. Af hensyn til afstandsbestemmelserne omkring Covid-19, kan vi kun være et begrænset antal deltagere i afdelingens lokaler. Derfor skal vi bede om tilmelding til generalforsamlingen senest d. 17. august på dette  tlf. 75521599 eller e-mail kolding@danskmetal.dk mrk. ”Generalforsamling”.

Skulle vi sprænge rammerne for egne lokaler, vil generalforsamlingen blive flyttet. Meddelelse herom vil tilgå dem der har tilmeldt sig.

Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6, 7 og 8 skal være modtaget i afdelingen senest d. 17. august 2020. Protokol, revideret regnskab og beretning fra udvalgene for 2019 vil ligge på bordene ved generalforsamlingen og i afdelingen i ugen op til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Hardy Høll Nielsen
Afdelingsformand

Tilmeldingsfristen er overskredet.