​​

Start
Sted Odin Havnepark, Lumbyvej 17, 5000 Odense C
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Vi har i år udsat afdelingens ordinære generalforsamling til Onsdag den 15. september, med baggrund i forårets corona situation og som skrevet ud tidligere, er det vigtigt, at alle tilmelder sig påny.
Generalforsamlingen afholdes:
Onsdag den 15. september 2021, kl. 19.00
Der serveres mad kl. 18 - 18.45 inden generalforsamlingen starter.
Generalforsamlingen afholdes i Odin Havnepark, Mødefabrikken, Lokale Neptun, og spisning i Havfruen, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Husk! Tilmelding til spisning senest den 8. september, kl. 16.00, via tilmeldingsknappen nedenfor.
Dagsorden:
1. Forhandlingsprotokol og beretning
2. Regnskab
3. Indkomne forslag
4. Valg af afdelingskasserer. På valg er Kent Madsen
5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor samt 1 revisor suppleant begge for 2 år og 1 revisor suppleant for 1 år.
7. Valg af fanebærer
8. Valg af kontrollører
9. Forslag fra Økonomiudvalget
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3 og opstillinger, der ønskes med på stemmesedlerne skal indsendes skriftligt, og må være bestyrelsen i hænde senest den 8. september 2021 kl. 16.00.
Link til Generalforsamlingsplakaten i sin fulde ordlyd og til print.
Vigtigt: Vi skal stadig passe på hinanden, så føler du det mindste tegn på Coronalignende sygdom på dagen eller forinden generalforsamlingen, er det ikke tilladt at deltage i generalforsamlingen.
Husk at medbringe dit medlemskort/Pluskort.
P.B.V.
Lars H. Hansen

Tilmeldingsfristen er overskredet.