​​

Start
Sted Hobro Idrætscenter, mødelokale 2, Amerikavej 9, 9500 Hobro
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Til tillidsrepræsentanter.


Tiden er nu inde til at starte din forberedelse til de kommende lønforhandlinger.

Som tillidsrepræsentant skal du varetage både din og dine kollegaers lønforhandling og det er i den forbindelse vigtigt, at du har forberedt dig godt.

Derfor inviterer vi dig til temamøde med forbundets cheføkonom Thomas Søby og konsulent Finn Andersen.

På mødet vil Thomas Søby bl.a. redegøre for

• dansk økonomi i opsving
• produktivitetsstigning i industrien
• udvikling i produktivitet sammenlignet med lønudvikling
• inflationstal og forventninger
• hvorfor er der god plads til lønindrømmelser

- Finn Andersen vil fortælle om

• lønforhandlings strategi
• overenskomstens forhandlings rettigheder
• erfaringer fra sidste forhandlings runde
• hvordan hjælper vi hinanden til et godt lønresultat

- og formand Ole Madsen vil redegøre for, hvordan det er gået lokalt.

Vi starter med lidt at spise - så derfor er tilmelding nødvendig.

Tilmeldingsfristen er overskredet.