​​

Start
Sted Sønderjyllandshallen, H. P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Ordinær Generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30 I Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, i Aabenraa

Middag kl. 17.30

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning ved Formand.

3.   Regnskab v/kasserer.

4.   Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

5.   Valg af kongres delegerede

6.   Valg af A-kasse delegerede

7.   Valg af revisor

8.   Valg af revisorsuppleant

9.   Bevilling

10. Salg af huse

11. Ændringsforslag til Dansk Metals love.

12. Eventuelt

Der er arrangeret bustransport fra afdelingskontorerne i hhv. Sønderborg, Haderslev og Tønder med afgang kl. 16.30

Tilmeldingsfristen er overskredet.