​​

Start
Sted Comvell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant
samt afd.bestyrelse i Metal Odense

Mødet er desværre blevet aflyst med baggrund i Coronasituationen.

 

 

 

Du inviteres til Uge 4 møde med forbundsformand Claus Jensen, næstformand René Nielsen, hovedkasserer John Larsen og forbundssekretær Majken B. Kidmose.


Alle nyvalgte AMR og TR (i perioden 2020 og 2021 grundet Corona) inviteres til dette møde med forbundsledelsen. Det er afdelingens opfordring at du deltager i mødet,
da du får en helt særlig lejlighed til at komme tæt på Metals ledelse og det vi sammen skal arbejde med i løbet af det næste år.

Mødet holdes mandag den 24. januar 2022 fra kl. 09:00-15.00 hos Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

PROGRAM

Kl. 08:00-09:00                 Ankomst og morgenmad
Kl. 09:00-12:30                Møde med forbundsledelsen
Kl. 12:30-13:15                Frokost

 

Eftermiddagens program for region Syddanmark:

Kl. 13.15 Organiseringsmotoren
               v/konsulenterne Jesper Trolle og Søren Hyldgaard, Dansk Metal.
 

Der udbetales 1/1 daglønstab eller afdelingsgodtgørelse og transport dækkes efter gældende regler.

Med Venlig hilsen

 

Lars H. Hansen
Metal Odense


Tilmeldingsfristen er overskredet.