​​

Start
Sted Århus, Dusager 16, 8200 Århus N
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Autoklubben i Metal Odense inviterer dig til "Classic Race" i Århus

Lørdag den 18. maj 2019

Der er afgang fra Metal Odense, Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C, kl. 8.00

Der vil være afgang/hjemtur fra Århus kl. 17.00

Sidste frist for tilmelding er den 7. maj 2019

For evt. afbud, kontakt afdelingen.

Tilmeldingsfristen er overskredet.