​​

Start
Sted Metal Aalborg, lokale 557, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Næstformand Jesper Clausen holder oplæg, hvor du kan få information om tidlig pension kontra Efterløn, samt hvornår du kan søge og hvordan.

Afdelingen er vært ved en sandwich + en øl/vand samt kaffe.

Tilmeldingsfristen er overskredet.