​​

Start
Sted PANORAMA Slagelse, Træskogården 2, 4200 Slagelse
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Metal Midt-Vestsjælland invitere til generalforsamling i PANORAMA Slagelse, Træskogården 2, 4200 Slagelse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg                                   
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
6A. Offentlige OK21
7. Valg til bestyrelsen
7A. valg af kassere  
7B. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7C. Valg af bestyrelsessuppleant  
7D. Valg af revisor                                        
7E. Valg af revisorsuppleant                           
7F. Valg af kongresdelegerede
7G. Valg af fanebærersupplant
8. Eventuelt

Der vil blive serveret sandwishes og drikkelse til generalforsamlingen.

OBS: Der vil være en særskilt indgang til generalforsamling som vil blive den direkte indgang til salen, og ikke igennem Foyeren

HUSK: Medlemskort da man bliver tjekket ved indgangen.

Tilmeldingsfristen er overskredet.