​​

Start
Sted Metal Aalborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Metal Aalborg indkalder hermed til pligtig møde i Metal Aalborg, vedr. job hos Bladt Industries, skal der bruge smede/svejsere til arbejde i Aalborg. Mødet startes med kaffe og rundstykke kl. 7.45. Herefter velkomst ved Jesper F. Clausen, som vil gennemgå mødets program. Der forventes at mødet sluttes kl. ca. 10.00.

Tilmeldingsfristen er overskredet.