​​

Start
Sted Metal Hovedstaden
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Du vil høre om de økonomiske nøgletal v/cheføkonom Thomas Søby i Dansk Metal, og du vil blive klogere på dit kropssprog, når du forhandler, når instruktør Ulrik Rasmussen fra Metalskolen kommer og underholder med, hvad det betyder.
Tilmeldingsfristen er overskredet.