​​

Start
Sted Metal Vejle - Grindsted, Diget 2, 7100 Vejle
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

De kommende lønforhandlinger

Som forberedelse til de kommende lønforhandlinger holder afdelingen et fyraftensmøde under overskriften: De kommende lønforhandlinger.

Vi har inviteret Dansk Metals cheføkonom Thomas Søby og konsulent Finn Andersen til at holde et oplæg samt komme med oplysende materiale som gerne skulle styrke jeres forberedelser til de kommende lønforhandlinger.

Tilmeldingsfristen er overskredet.