​​

Start
Sted ZBC Selandia Slagelse, Bredahlsgade 1B, 4200 Slagelse
Ledige pladser Ja
Tidsfrist for tilmelding

Dansk Metal Midt-Vestsjælland holder ordinær generalforsamling
Onsdag den 15. april 2020 - kl. 18.00
ZBC Selandia, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, i Kantinen

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg                                   

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

o   6A. Valg af Kasserer

7. Eventuelt

Vi gør opmærksom på, at alle forslag til pkt. 5 og 6A skal være afdelingen i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen, ifølge Forbundslovene. 

Der vil være spisning for tilmeldte før generalforsamlingen kl. 17.00. 

På gensyn.

Tilmeldingsfristen er overskredet.