​​

Start
Sted Syddansk Erhvervsskole - Videncenter for Automation og Robotteknologi, Risingsvej 60, 5000 Odense C.
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne inviterer medarbejdere, ledere og virksomhedsrepræsentanter til fyraftensmøde.

På mødet får du den nyeste viden inden for:
automations-, robot- og 3d-området
uddannelsesmuligheder

På mødet kan du også høre om:
videncenter for automation og robot - hør om nyheder og ny teknik - gratis skræddersyede kompetenceudviklingsmuligheder for virksomheder og medarbejdere på videncentret
muligheder for efter- og videreuddannelse
økonomi og tilskudsmuligheder
Metal KarrierePlan - bestil en personlig plan og kom hurtigere i gang med kurser og uddannelse

Mødet holdes hos Syddansk Erhvervsskole
torsdag den 19. september 2019,
kl. 17:00-19:30.

Der vil blive serveret dagens ret.

Venlig hilsen
Erling Jensen, Dansk Metal, mobil 2010 6749, og Finn Kyed, Tekniq Arbejdsgiverne, mobil 4063 3132

Tilmeldingsfristen er overskredet.