​​

Start
Sted Laugesens have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding
billedet kan ikke vises
Laugesens have

Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Kl. 18.00 startes med spisning for dem, som senest torsdag d. 22. sep. 2021 kl. 12.00 har tilmeldt sig spisning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beretning.
4. Beretning fra udvalg.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Valg:
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
B. Valg af bestyrelsessuppleanter.
C. Afdelingsrevisor.
D. Revisor suppleant.
8. Eventuelt.

Hilsen Metal Skjern Ringkøbing – 96744450 – skjernringkobing@danskmetal.dk

Tilmeldingsfristen er overskredet.