​​

Start
Sted Hotel Smedegården, Jernbanegade 2, 6940 Lem St.
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 på Hotel Smedegården, Lem

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beretning.
4. Beretning fra udvalg.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Valg:
         A. Valg af ny afdelingsformand
         Evt. forslag skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
         B. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         C. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
         D. Afdelingsrevisor.
         E. Revisor suppleant.      
8. Kongresforslag
9. Forslag til A-kassens delegeretmøde
10. Valg af 5 kongresdelegerede.
11. Valg af 2 suppleanter til delegerede til kongressen.
12. Eventuelt.

Kl. 18.00 startes med spisning for dem, som senest torsdag d. 13. august 2020 kl. 17.00 har tilmeldt sig til afdelingskontoret

Tilmeldingsfristen er overskredet.