​​

Start
Sted Lyngbygade 28 - Silkeborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Vil du gerne prøve noget nyt - forbedre dine kompetencer - hvorfor er robotter vigtige m.m.
Mød op og hør om
Uddannelse / efteruddannelse / IKUF
Hvorfor er ny teknologi vigtig for produktionen i Danmark

Tilmeldingsfristen er overskredet.