​​

Start
Sted 3Fs lokaler Assens
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Kære medlem i Assens Byklub

Du inviteres til Generalforsamling i Metal Assens Byklub
3F's lokaler, Skovvej i Assens

Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 17.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab

4. Forslag

5. Valg

     a: af formand (Carsten Smedegård modtager genvalg)

     b: af 2 bestyrelsesmedlemmer

     c:  af bestyrelsessuppleant

     d:  af revisor

 6. eventuelt.

Der vil blive serveret biksemad efter generalforsamlingen

Ønsker du at deltage i spisningen SKAL du tilmelde dig senest torsdag den 22. oktober 2020, kl. 12.00.

Hvis du har forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes du indsende det på mail til casme1003@gmail.com senest 7 dage gør generalforsamlingen.


På klubbens vegne


Carsten Smedegård
Formand for Metal Assens Byklub


Tilmeldingsfristen er overskredet.