​​

Start
Sted Værket
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Dansk Metal inviterer alle nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sammen med Metal Aalborgs afdelingsbestyrelse til møde med forbundsformand Claus Jensen. Mødet afholdes hos Værket, Randers den 25. januar 2022 kl. 9.00.

Tilmeldingsfristen er overskredet.