​​

Start
Sted Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Lillelundvej 21, 7400 Herning
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding
billedet kan ikke vises

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg
          a. Formand 
                    Egon Nykjær
          b. Bestyrelsesmedlemmer
                    Jan Hjortborg
                    Mogens Johansen
                    Bjørk Poulsen
                    Lars Bjerge
                    Kai Bendixen - ønsker ikke genvalg
            c. 2 bestyrelsessuppleanter
            d. 1 revisor
            e. 1 revisorsuppleant
6. Valg af kongresdelegerede 2020
7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding
Af hensyn til maden skal vi have din tilmelding senest mandag den 17. august 2020

Oversigtskort over Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
Vil blive udsendt

Tilmeldingsfristen er overskredet.