​​

Start
Sted Metal Sydøst Næstved, Åderupvej 12, 4700 Næstved
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

I anledning af at nuværende formand Martin ønsker at træde af, afholder vi ordinær general forsamling efter ønske fra Martin, til valg af en ny formand.
Efter generalforsamlingen vil vi tage ind og se Avengers: End Game sammen i Nordisk Film biograffen i Næstved.

Det foregår på følgende adresse:
Åderupvej 12
4700 Næstved

Program:

17:00 Ankomst
17:15 Start af generalforsamlingen

punkt 1. formalia
a - Valg af dirigent 
     Camilla Skree-Jacobsen indstilles som dirigent
b - Valg af referant
     Camilla Skree-Jacobsen indstilles som referent
c - Nye punkter på dagsordenen

punkt 2. Formandens berretning

punkt 3. Valg
a - Valg af ungdomsformand 
     Martin ønsker ikke genvalg.
b - Valg af min. 2 udvalgsmedlemmer.

Punkt 4. Eventuelt

Punkt 5. Avengers: End Game!

Der vil blive serveret pizza og øl/vand ved generalforsamlingens start.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmeldingsfristen er overskredet.