​​

Start
Sted Businesspark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer
Ledige pladser Ja
Tidsfrist for tilmelding

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

a. Valg af stemmetællere.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg af afdelingskasserer:

På valg er Hanne Ebbesen

6. Valg til bestyrelsen:

På valg er Georg Sabroe,

Jesper Olesen, Henrik Bjerre,

Michael Bjerg Sand Pedersen og

Claus Dybdahl (Claus Dybdahl

modtager ikke genvalg).

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Der skal vælges 2.

8. Valg af revisor:

På valg er Bjarne Pinderup.

9. Valg af revisorsuppleanter:

På valg er Rasmus Andersen og

Jesper Frølich.

10. Valg af delegerede til forbundets

kongres.

11. Valg af delegerede til a-kassens

delegeretmøde.

12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være

afdelingen i hænde senest

onsdag d. 18. marts 2020.

Herunder gælder også forslag

om valg til formand/kasserer.

(jf. forbundets love § 26 stk. 2.)

Tilmeldingsfristen er overskredet.