​​

Start
Sted Metal Fjordbyerne Roskilde, Elisagårdsvej 23 b, 4000 Roskilde
Ledige pladser Ja
Tidsfrist for tilmelding
billedet kan ikke vises

Kære Seniorer og Pensionister i Metal Fjordbyerne, afdeling Roskilde.

Vi inviterer dig til en:
Senior sammenkomst i afdelingens lokaler, Elisagårdsvej 23B, 4000 Roskilde.
Her vil der blive serveret lidt smørrebrød, en øl/vand med efterfølgende kaffe.
Det hele foregår torsdag den 21. oktober 2021 kl. 13.00-16.00.
Tilmeldingen foregår ved at besvare denne mail og skal ske senest den 13. oktober 2021 kl. 12.00.
Bemærk kun adgang for tilmeldte grundet pladskrav/indkøb. Din ankomst registres.
Invitationen henvender sig til medlemmer der:

- Uafbrudt har været aktivt medlem af forbundet i mindst 20 år
- Har opfyldt alle sine forpligtelser over for forbundet fuldt ud
- På grund af alder eller svagelighed er ophørt at arbejde og udtrådt af a-kassen og modtager folkepension- før tids, social- eller selvpension.

Med venlig hilsen
Seniorklubben i Roskilde

Tilmeldingsfristen er overskredet.