​​

Start
Sted 3F Østfyn
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Der inviteres til Årsmøde i Nyborg områdeklub.

Mødet afholdes tirsdag den 10. marts 2020 kl. 18.00

Mødested: 3F Østfyns mødelokale, Vestergade 32, 5800 Nyborg, indgang fra parkeringspladsen.

Dagsorden:

.  1.    Redegørelse over virksomheden
.  2.    Forslag til behandling i Odense afdelings bestyrelse, herunder forslag til
.         aktivitetsniveau
.  3.    Valg af formand:
.  4.    Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til Metal Odense afdelings bestyrelse
.  5.    Besøg af faglig sekretær
.  6.    Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på mødet, samt hvis man ønsker at opstille til valget i Nyborg, skal være Nyborgkontoret i hænde senest 7 dage før mødet.

Husk at tilmelde dig!
Vi starter aftenen med et mindre traktement. Af hensyn til bestilling af dette skal tilmelding ske senest 7 dage før mødet.

Tilmelding via tilmeldingsknappen nedenfor i denne mail, eller på telefon 66119196 eller på Nyborgkontoret i åbningstiden.

Vi håber, at se så mange af jer som muligt.

Klik her for plakat til opslagstavlen.


Med venlig hilsen

Anders Capton
Nyborg områdeklub

Tilmeldingsfristen er overskredet.