​​

Start
Sted afd. 16, Saltværksvej 68, 2770 Kastrp
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Metal afd. 16
Saltværksvej 68
2770 Kastrup
SALEN


Hvis du har forslag til punkter på dagsorden, skal de være afdelingen i hænde senest mandag d. 17. august 2020.

 

Dagsorden

a: Valg af dirigent

b: Valg af stemmeudvalg

c: Beretning

d: Årsregnskab

e: Indkomne forslag og bevillinger

f: Valg af formand (Lige år)

g: Valg af kasserer (Ulige år)

h: Valg af næstformand (Ulige år)

i: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Lige år)

j. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Ulige År)

k: Valg af delegeret til Dansk Metals kongres 2020

A-kassemedlemmer kan deltage i nedstående punkt

l: Valg af delegerede til Dansk Metal A-kasses Delegeretmøde 2020 

 

Grundet Covid-19 situationen skal du tilmelde dig generalforsamling, så vi har styr på, hvor mange vi bliver forsamlet. Hvis vi mod forventning ikke kan være i ovennævnte lokale, må vi flytte generalforsamlingen, og du vil hurtigst muligt få kendskab til den nye adresse, hvor det afholdes. Tilmeldingen vil også gælde spisningen, sidste frist for tilmelding vil være d. 10. august 2020.

Tilmelding til Johanne Madsen på

Telefon 33 63 28 63 eller e-mail jomd@danskmetal.dk

 

På vegne af bestyrelsen

Henrik Nipper

Tilmeldingsfristen er overskredet.