​​

Start
Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Du indkaldes hermed til informationsmøde i Metal Aalborg, med henblik på afklaring af brancheskift. d. 21. august kl. 10-12 i smedesalen i Metal Aalborg afdeling.

Tilmeldingsfristen er overskredet.