​​

Start
Sted Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

I Dansk Metal bliver man som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant/tillidsrepræsentant inviteret med til det årlige såkaldte "uge 4 møde".
Her kan du bl.a. møde formanden for Dansk Metal, Claus Jensen m.fl. samt bestyrelsen i Tele Øst

Sidste års møde samt mødet der lå i uge 4 i år, blev aflyst grundet Corona, så du er inviteret til mødet, da du er valgt i perioden fra 01. november 2019 - 31. oktober 2021.

PROGRAM
Kl. 08.00-09.00 - Ankomst og morgenmad
Kl. 09.00-12.30 - Møde med forbundsledelsen
Kl. 12.30-13.15 - Frokost
Kl. 13.15-15.00 - Bestyrelsen i Tele Øst mødes med de nyvalgte til en fælles præsentation af afdelingen

Du er først registreret som tilmeldt, når du har modtaget en kvittering pr. mail.

Oplever du problemer ifm. din tilmelding, bedes du kontakte Tele Øst på telefon: 33 63 29 01 eller e-mail: teleoest@danskmetal.dk


Tilmeldingsfristen er overskredet.