​​

Start
Sted Metal Vest
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Så har myndighederne givet os grønt lys til, at vi her i Metal Vest kan afholde og inviterer vores medlemmer til ordinær generalforsamling 2020

Start: 25. august kl. 18.00

Sted: Metal Vest
Sallingsundsvej 6A
6715 Esbjerg N

Spisning kl. 17.30 ved tilmelding senest mandag d. 17. august 2020 kl. 12.00

Dagsorden:

1.     Velkomst ved Dan Rasmussen

2.     Valg af dirigent og referent.

3.     Vedtagelse af forretningsorden.

4.     Bestyrelsens beretning herunder udvalg.

5.     Regnskab.

6.     Indkomne forslag.

7.     Valg af:

          a.     Formand ifølge forbundets love.

          b.     Bestyrelse.

          c.     Bestyrelsessuppleanter

          d.     Revisor.

          e.     Revisorsuppleant.

          f.      Kongresdelegerede.

8.     Eventuelle meddelelser.

 

Forslag til punkterne 6 og 7 skal være afdelingen i hænde senest den 18. august 2020.

Af hensyn til spisning skal der ske tilmelding senest den 17. august 2020 kl. 12.00

                    Husk: Medlemskort da man kan blive tjekket ved indgangen.

Tilmeldingsfristen er overskredet.