​​

Start
Sted Odin Havnepark, Lumbyvej 17, 5000 Odense C
Ledige pladser Kun for inviterede
Tidsfrist for tilmelding

Dansk Metal, Teleklub Fyn afholder generalforsamling

Mandag den 9. marts 2020

Tid: kl. 17.45 - spisning
       kl. 18.30 - generalforsamling

Hvor: Odin Havnepark - Mødecenter fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Regnskab
3. Beretning
4. Indkommende forslag
5. Budget
6. Valg til bestyrelsen, på valg er:
    a. Formand - Ida Strøh-Larsen
    b. Sekretær Jeana Jørgensen
    c. Bestyrelsesmedlem - Lars Jørgensen Assens
    d. Bestyrelsessuppleant (Vakant)
    e. 1 regnskabstilsynsmedlem - Hans Ove Nielsen
7. Eventuelt (herunder lodtrækning af konkurrence)

NB! Sidste frist for tilmelding er den 2. marts 2020

Forslag som ønskes behandlet på klubgeneralforsamlingen,
skal sendes til telefyn@danskmetal.dk
senest den 24. februar 2020

Plakat til opslagstavlen: Klik her

Vel mødt!

Tilmeldingsfristen er overskredet.